חינוך והשכלה גבוהה

המשרד עוסק בנושאים שונים בתחום ההשכלה הגבוהה:

  • ייצוג סטודנטים בהליכים ותביעות מול מוסדות להשכלה גבוהה במגוון נושאים.

  • ייצוג סטודנטים בוועדות משמעת.

  • ייצוג מוסדות להשכלה גבוהה מול המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג).

  • ייצוג חברי סגל אקדמי.

וועדי הורים

משרדנו מייצג ועדי הורים בבתי-ספר ובגני ילדים, וכן וועדי הורים עירוניים/ישוביים, בנושאים שונים:

ייצוג משפטי של ועדי הורים מול העירייה או הרשות המקומית הרלבנטית ומול משרד החינוך, וסיוע בהתמודדות עם הרשות המקומית ומשרד החינוך בעניינים שונים הנוגעים למערכת החינוך הישובית וכן בעניינים עקרוניים רחבים.
ליווי וייעוץ שוטף של ועדי הורים במסגרת ארגון פעילויות, הסכמים, התקשרויות ומחלוקות עם גורמים חיצוניים (מפעילים, ספקים, צהרונים וכיוב’).
ייצוג ועדי הורים והורים החברים בוועד, במסגרת תביעות בנושאים הנוגעים לפעילות ועד ההורים.

תחומים נוספים