ייצוג בבתי משפט (ליטיגציה)
למשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכים משפטיים בתחומים שונים במשפט האזרחי: תביעות כספיות, תביעות חוזיות, תביעות לשון הרע, תביעות עבודה ועוד.
אנו מייצגים הן תובעים והן נתבעים בערכאות השונות לכל אורך ההליך המשפטי ועוד קודם לכן בשלב המקדמי של התכתבויות ומו”מ בין הצדדים, וכן בהליכי גישור ובוררות.

המסגרת הבסיסית של הליך משפטי אזרחי כוללת בדרך-כלל חמישה שלבים מרכזיים:

הגשת כתבי הטענות:

הליך תביעה נפתח עם הגשת כתב תביעה, אשר לאחריו נדרש הנתבע להגיש כתב הגנה, בו יגיב לטענות התובע. לאחר מכן רשאי התובע להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה.

קדם משפט:

שלב קדם המשפט הוא למעשה הכנה לבירור התביעה. בשלב זה רשאי כל צד לדרוש מהצד השני לגלות לו מסמכים שונים שברשותו ולהשיב בכתב על שאלון. העיקרון הוא כי את ההליך המשפטי יש לנהל ב”קלפים גלויים”, והצדדים אינם רשאים להסתיר זה מזה עובדות או מסמכים על מנת להפתיע את הצד השני. בית המשפט יקיים בדרך כלל בשלב זה דיון מקדמי (ולעיתים יותר מדיון מקדמי אחד), על מנת לוודא כי התיק מוכן ובשל לשלב ההוכחות.

שלב ההוכחות:

שלב ההוכחות במשפט אזרחי כולל את הבאת ראיות הצדדים ואת בירורן במסגרת חקירת עדים. התובע ולאחריו הנתבע יביאו את ראיותיהם באמצעות “תצהירי עדות ראשית” – בהם מצהירים העדים מטעם הצדדים על כל העובדות הנוגעות לתביעה במטרה לבסס את עמדתם, תוך צירוף ראיות התומכות בכך. לאחר מכן נדרש כל אחד מן העדים להתייצב בבית המשפט לחקירה נגדית על-ידי בא-כוח הצד השני. עד אשר זומן לעדות אך לא הגיש תצהיר ייחקר תחילה על-ידי הצד שהזמין אותו במסגרת “חקירה ראשית”, ולאחר מכן ייחקר בחקירה נגדית על-ידי הצד השני.

שלב הסיכומים:

לאחר סיום שלב ההוכחות נדרש כל צד לסכם את טענותיו. לעיתים מתקיימים הסיכומים בעל-פה, אך ברוב המקרים מוגשים סיכומים בכתב. בית המשפט עשוי להגביל את היקף הסיכומים למספר עמודים שייקבע. בשלב זה מסכם כל צד את טענותיו, תוך הפניה לראיות שהוצגו במהלך ההליך, לפרוטוקולי חקירות העדים, לכתבי הטענות שהוגשו, ותוך הבאה של פסיקה משפטית רלבנטית אשר הוא סבור שתומכת בעמדתו.

פסק הדין:

לאחר הגשת הסיכומים יכריע בית המשפט בתביעה.
בית המשפט רשאי לדחות את התביעה, לקבל את התביעה, או לקבלה באופן חלקי. בנוסף לכך יפסוק בית המשפט האם לחייב את אחד מן הצדדים לשלם לצד השני את הוצאות המשפט ואת שכר טרחת עורך-דינו, ואם כן ייקבע את גובה ההוצאות ושכר הטרחה

תחומים נוספים