נמחקה בהסכמה עתירתן לבג”ץ של חברות הכנסת זהבה גלאון, מיכל רוזין ותמר זנדברג נגד מינוי של אל”מ הרב אייל קרים לתפקיד הרב הצבאי הראשי. הרב קרים הגיש לבית המשפט תצהיר בו הוא מתנצל על כך שהשיב בקצרה לשאלות מורכבות ולא ניסח את דבריו באופן מדויק, והיו מי שנפגעו מהם.

העתירה הוגשה על רקע התבטאויותיו הפוגעניות של הרב קרים בעבר על הומוסקסואלים ונשים, ודבריו בנוגע לסירוב פקודה.

בג”ץ הוציא בעתירה צו על תנאי, וכן צו ביניים המונע את כניסתו של הרב קרים לתפקיד הרב הצבאי הראשי עד להחלטה אחרת.

ביום 23.11.16 הוגש כתב תשובה מטעם המדינה, אליו צורף תצהירו של הרב קרים, בו הוא הצהיר בין היתר כי “אינני נרתע לומר טעיתי: טעיתי בכך שהשבתי בקצרה על שאלות מורכבות, שיש בהן יותר מעמדה הלכתית אחת; וטעיתי בכך שלעיתים לא ניסחתי את דבריי באופן מדויק, והיו מי שנפגעו מהם. על פגיעה זו כבר כתבתי ואמרתי שהנני מתנצל בפה מלא”.

בעקבות כתב התשובה והתצהיר הודיעו העותרות כן הן מברכות על הדברים הברורים שנכתבו ועל המסר הערכי החשוב לכלל חיילי וחיילות צה”ל וכי בנסיבות אלה לא יעמדו על המשך ההליך.

בנסיבות אלה מחק בג”ץ את העתירה, תוך שהוא מציין כי “דבריו הברורים של המשיב בתצהיר שהוגש לאחר הוצאת הצו-על-תנאי עולים בקנה אחד עם ערכיה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית”.

בג”ץ 5298/16 זהבה גלאון נ’ אל”מ אייל קרים