בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים קבע כי רשם המהנדסים והאדריכלים אינו רשאי לרשום כמהנדס אזרחי מי שאין בידו אישור על השכלתו בתחום ההנדסה האזרחית.

העותר ביקש להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים בתחום הנדסה אזרחית, וזאת על אף שיש בידו תואר בוגר בהנדסה חקלאית והחל לימודים בהנדסה אזרחית אולם לא השלים אותם.

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה, וקבע כי לרשם המהנדסים והאדריכלים מסור אמנם שיקול דעת להכרה במוסד ובתעודה, אולם לא מסור לו שיקול דעת רחב יותר, להתעלם מהדרישה הקבועה בחוק לקיומה של השכלה בענף הרלוונטי.

בית המשפט ציין כי רישום מהנדסים ואדריכלים מושתת על דרישה לקיומה של הכשרה מתאימה וממוקדת לענף ולמדור, וכי בהוראות חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958 הוגדרה באופן ברור הדרישה כי תנאי לרישום אדם כמהנדס יהיה קיומה של תעודת מוסמך למדעי ההנדסה מאת הטכניון או “תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה…”. על כן, לרשם ניתנה הסמכות להכיר במוסדות שונים ובתעודות שונות אך לא ניתנה לו הסמכות לוותר על קיומה של תעודה המעידה על הכשרתו של הפונה באותו ענף.

לפסק הדין המלא (מאתר נבו): עת”מ (י-ם) 40515-10-16‏ ‏גדיש נ’ רשם המהנדסים והאדריכלים