בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים הורה על ביטול ההחלטה שלא להכיר באוניברסיטת New Vision University כמוסד מוכר על ידי משרד הבריאות, וזאת בכל הנוגע לכל מי שנרשם ללימודים במסלול השש שנתי החל מחודש אוקטובר 2015 עד לחודש נובמבר 2016.

העתירה הוגשה ע”י שניים מתוך למעלה מ-100 סטודנטים ישראלים אשר החלו ללמוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטה בגיאורגיה, על-סמך הודעת משרד הבריאות כי לימודי הרפואה באוניברסיטה זו “מוכרים על ידי משרד הבריאות”. אלא שזמן קצר לאחר מכן נמסר לפונה אחר כי לימודי רפואה אלה דווקא אינם מוכרים על-ידי משרד הבריאות, בנימוק כי לימודי הרפואה במוסד זה “אינם נמשכים 6 שנים כנדרש” וכי נתקבל “מידע נוסף” בנוגע למוסד זה.

בפסק הדין קבע השופט מינץ כי מתשובת משרד הבריאות לעתירה התברר כי משרד הבריאות שאב חלק המידע שבידיו בנוגע לאוניברסיטה מהאינטרנט, מבלי לבדוק את נכונות הטענות, וכי התלונות שהגיעו אליו טרם נבחנו. השופט מינץ הדגיש כי “במצב מעין זה, קשה לאמץ את טענת המשיבים לפיה ההחלטה לבטל את ההכרה באוניברסיטה נתקבלה לאחר שקילת כל הנתונים המקצועיים הרלוונטיים לעניין”.

עוד נקבע, כי אף לאחר שישקול משרד הבריאות את כלל השיקולים הרלבנטיים, הוא יתקשה לשנות את עמדתו בדיעבד, וזאת לאור העיקרון לפיו  התחולה של הנחיות או החלטות מינהליות לרבות שינוי בהן, שיש בהן משום פגיעה, צריכה להיות עתידית. כפי שנפסק, “הרשות המנהלית מעוניינת להחיל שינויים באופן רטרואקטיבי, עליה להצביע על נימוקים מיוחדים וכבדי משקל המצדיקים זאת”.

לפסק הדין המלא (מאתר נבו): עת”מ (י-ם) 8099-12-16‏ ‏ שאהין נ’ ד”ר אמיר שנון – מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים‏