בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה מנהלית שהגישו סוחרים מהשוק העירוני באילת (“שוק הסנטר”) כנגד החלטת עיריית אילת לסגור את השוק, אשר פעל פעמיים בשבוע.

בפסק הדין ציין בית המשפט לעניינים מנהליים כי מצד אחד הפעילות ב”שוק הסנטר” דלילה ודורשת מהעירייה הוצאות גבוהות של כספי ציבור, ומצד שני פרט ל”שוק הסנטר” העירייה מפעילה שני שווקים עירוניים אחרים, אשר פועלים במהלך כל השבוע וכמעט לאורך כל היום, ועל כן הסוחרים יכולים להשתלב בשווקים אלה.

בית המשפט קבע כי בהפעלת שני השווקים האחרים, עומדת העירייה בחובתה על פי פקודת העיריות לקיום שוק בעיר אילת.

עוד קבע בית המשפט לעניינים מנהליים, כי “לעותרים אין זכות קנויה לכך שהשוק ימשיך להתקיים במתכונת ובמקום שהיו בשוק הסנטר. כאמור לעיל, מדובר בשוק שתפס שטח של חנייה לפני חנויות והחזקתו, שהצריכה הוצאות של שמירה ואבטחה, גרמה להפסדים כספיים לעירייה ולמעשה לציבור. ההנמקה של המשיבים לסגירת שוק הסנטר, בשל הפסדים כלכליים… היא הנמקה עניינית וסבירה ואף מתבקשת בנסיבות העניין. כך גם לעניין ההנמקה של הרצון לשפר את פני העיר”.

בשורה התחתונה, קבע בית המשפט כי ההחלטה בעניין סגירת שוק הסנטר וההצעה לסוחרים להשתלב בשני השווקים האחרים אינה פוגעת בזכות כלשהי של העותרים. בית המשפט הוסיף וציין כי העירייה נהגה בהגינות כלפי הסוחרים כאשר אפשרה להם להמשיך ולהפעיל את שוק הסנטר עד פסק הדין בעתירה על אף שלא הייתה מחויבת לכך מבחינה משפטית.

 

לפסק הדין המלא (מאתר נבו): עת”מ (ב”ש) 9211-04-17 חימי נ’ עירית אילת