מבקר המדינה פרסם דו”ח ביקורת על החשבונות השוטפים של 12 מהסיעות בכנסת מאפריל 2015 ועד סוף שנת 2016. חמש סיעות – הליכוד, אגודת ישראל, ישראל ביתנו, יש עתיד והתנועה – קיבלו דו”ח שלילי ונשלל מהן מימון. דגל התורה, האיחוד הלאומי, העבודה, חד”ש, כולנו,  מרצ וש”ס קיבלו דו”ח חיובי

לגבי ארבע סיעות נוספות (בל”ד, הבית היהודי, רע”מ ותע”ל), וועדת הכספים של הכנסת אישרה את בקשתן להגשת דוח במועד אחר.

 

הסיעות שניתן להן דוח שלילי וקנס:

הליכודהמבקר קבע כי בקיום “הליכודיאדה” קיבלה הסיעה תרומה אסורה שאינה עומדת במגבלות החוק. המבקר ציין כי הסיעה לא נשאה בהוצאות כלשהן בגין קיום “הליכודיאדה”, על אף שהאירוע הוצג כקשור באופן ישיר ובלעדי עם הסיעה, תוך שימוש בשמה ובסמליה המובהקים של הסיעה 

אי לכך נשלל מסיעת הליכוד מימון בסך 350,000 ש”ח.

אגודת ישראל: דו”ח המבקר קבע כי וועידה שהתקיימה באוקראינה לציון 40 שנה להקמת סיעת “שלומי אמונים” במסגרת מפלגת “אגודת ישראל” מומנה באופן חלקי בידי גורמים מסחריים שונים באמצעות מכירת חסויות ופרסומות – דבר המהווה תרומה אסורה לסיעה שאינה עומדת במגבלות הקבועות בחוק.

אי לכך נשלל מסיעת אגודת ישראל מימון בסך 150,000 ש”ח.

ישראל ביתנו: בדו”ח נקבע כי בכמה מקרים הופקדו דמי חבר במזומן ובמרוכז עבור עשרות מאות אנשים שונים באותו יום; כי אין התאמה בין מספר טופסי ההתפקדות ובין רשימות המתפקדים המצויות בתיקי הסיעה; וכי אין התאמה בין הכנסות הסיעה מדמי החבר המפורטות בחשבונותיה לבין רשימות המתפקדים וטופסי ההתפקדות. בשל כך לא ניתן לזהות את מקור חלק מהכנסות הסיעה מדמי חבר ולא ניתן לקבוע כי הכנסותיה של הסיעה עמדו במגבלות הקבועות בחוק.

אי לכך נשלל מסיעת ישראל ביתנו מימון בסך 137,000 ש”ח.

יש עתיד: המבקר ציין כי סיעת יש עתיד לא הקפידה לשמור את כל הפירוטים והאסמכתאות הנוגעים להוצאות שכללה בחשבונותיה בגין כנסים ואירועים ובגין העסקת חלק מנותני השירותים. בנוסף, הסיעה לא כללה בחשבונותיה את שכר עובדי הצוות הפרלמנטרי של הסיעה בכנסת. לפיכך נקבע בדו”ח המבקר כי סיעת יש עתיד ניהלה את מערכת החשבונות שלה שלא לפי הנחיות מבקר המדינה.

אי לכך נשלל מסיעת יש עתיד מימון בסך 100,000 ש”ח.

התנועה: בדו”ח הביקורת נקבע כי הסיעה לא פירטה בחשבונותיה את ההוצאות בגין השתתפותה בעצרת לזכרו של יצחק רבין ז”ל, וכי מדובר בהוצאות ששולמו מחשבון בנק שבו נותרו כספי מימון ממלכתי שקיבלה הסיעה כאשר ייצגה את מפלגת “חץ”. לפיכך קבע המבקר כי הסיעה ניהלה את מערכת החשבונות שלה שלא לפי הנחיות מבקר המדינה.

אי לכך נשלל מסיעת התנועה מימון בסך 90,000 ש”ח.

 

לדו”ח הביקורת המלא: דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של הסיעות בכנסת העשרים לתקופה 1.4.15 עד 31.12.15 ולתקופה 1.1.16 עד 31.12.16