מבקר המדינה פרסם דו”ח מיוחד בנושא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות. בין היתר נמצא כי במרבית החברות הממשלתיות אין יו”ר דירקטוריון באשמת השרים האחראים, וכי רשות החברות הממשלתיות אישרה מועמדים עם ניקוד נמוך – לבקשת השרים האחראים.

המבקר מציין לחיוב את הקמת נבחרת דירקטורים שתשמש מאגר שממנו יבחרו השרים מועמדים לדירקטוריונים של החברות שבאחריותם. לדעת המבקר “יצירת המאגר היא מהלך חיובי ונכון בדרך לאימוץ שיטת מינויים ראויה. עם זאת, בתהליך יצירת המאגר יש ליקויים לא מעטים, ועל הרשות לפעול לתיקונם המידי במטרה להפוך את הנבחרת לכלי יעיל בתהליך הבחירה של דירקטורים לחברות הממשלתיות”.

המבקר קרא לרשות החברות הממשלתיות ולשרים להמשיך ולפעול בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים ולעגן את שיטת נבחרת הדירקטורים בחברות הממשלתיות, וזאת “תוך שמירה על שוויון הזדמנויות והיעדר משוא פנים תוך ניתוק הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים פוליטיים, לרבות אינטרסים פוליטיים-מפלגתיים כפי שנעשה בעבר, שבסופו של דבר פוגעים בתפקוד החברות הממשלתיות, ובמשתמע באינטרס הציבורי”.

לדו”ח המבקר המיוחד: דו”ח ביקורת מיוחד: מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות