משרד הבריאות מודה: גבינו אגרות בניגוד לדין. הסכומים יושבו למשלמים, מוקד “קול הבריאות” הונחה בהתאם

לאחרונה גילו כמה פסיכולוגים מומחים כי הסכום אשר נדרשו לשלם עבור רישיון מומחה גבוה משמעותית מן הסכומים המופיעים באתר משרד הבריאות.

למשל, עבור קבלת רישיון מומחה בפסיכולוגיה נגבה סך של 556 ₪ במקום 400 ₪ – כלומר כ-40% יותר. הסכומים המופרזים נגבו לא רק מפסיכולוגים, אלא מבעלי מקצועות נוספים בתחום הבריאות.

לפני כחודש וחצי פנה עו”ד עידו בלום למשרד הבריאות, בדרישה לחדול מייד מגביית האגרות ביתר, ולהשיב את כל הסכומים אשר נגבו שלא כדין.

בתשובה לפנייתו של עו”ד בלום הודה משרד הבריאות כי אכן גבה סכומי אגרות שלא כדין ולא בהתאם לתקנות.

בהמשך שב ופנה עו”ד בלום ודרש ממשרד הבריאות להודיע מהו הסכום שנגבה ביתר, כיצד הוא יושב למשלמים וכיצד יפורסם הדבר לציבור.

מתשובת משרד הבריאות עולה כי המשרד לא יישם תקנות חדשות שנקבעו בחודש יוני 2017, אשר הפחיתו את סכומי האגרות באופן משמעותי, והמשיך לגבות סכומים גבוהים שלא כדין.

התקנות החדשות – תקנות אגרות בריאות (תיקון מס’ 2), התשע”ז-2017 ותקנות אגרות בריאות (תיקון מס’ 3), התשע”ז-2017 – פורסמו ע”י שר הבריאות בתאריך 12.6.17, ונקבע בהן שתחילתן 30 יום מיום פרסומן. בהתאם לכך, החל מתאריך 12.7.17 היה על משרד הבריאות להתחיל לגבות את תעריפי האגרות המופחתים. מתשובת משרד הבריאות עולה, כאמור, כי בפועל התקנות לא יושמו ומשרד הבריאות המשיך לגבות תעריפים גבוהים שלא כדין.

משרד הבריאות סרב לגלות מהו הסכום שנגבה שלא כדין, אולם על פי הערכה מדובר בעשרות אלפי ש”ח לכל הפחות.

בתשובה משרד הבריאות הודיע כי: “משרד הבריאות פועל להשבת האגרות שנגבו ביתר, לא רק לפסיכולוגים, אלא ביחס לכלל המקצועות הרלוונטיים. נוהל החזר האגרות פשוט והופץ במוקד ‘קול הבריאות’. ניתן להעביר במייל/בפקס אסמכתא לתשלום מארת התשלומים הממשלתי ולקבל החזר ישירות לכרטיס האשראי תוך פרק זמן של עד חודשיים”.

מומלץ לכל מי ששילם אגרה במקצועות הבריאות לאחר חודש יוני 2017 לפנות למשרד הבריאות על מנת לברר האם אכן שילם ביתר ולדאוג לקבלת החזר.

קישור לשני התיקונים לתקנות אגרות הבריאות מחודש יוני 2017 – לחצו כאן.

קישור לתקנות אגרות בריאות בנוסח העדכני (מתוך אתר נבו) – לחצו כאן.

מכתבו של עו”ד עידו בלום מתאריך 4.12.17:

תשובת משרד הבריאות מתאריך 5.12.17: