בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה דחה ערעור בחירות נגד תוצאות הבחירות המיוחדות לראשות המועצה המקומית פוריידיס, על אף ליקויים ואי-סדרים בקלפיות ובמסמכי הבקרה.

בית המשפט פסק כי על אף שנפלו פגמים במסמכי הבקרה, ולמרות שמספר הליקויים מגיע לכדי ההפרש שהיה בין המועמדים וייתכן שאף עולה עליו, בכל זאת “לא הוכח שהיה בפגמים אלו כדי להוות ליקוי היורד לשורשו של עניין ושהיה עלול לשנות את תוצאות הבחירות באופן המצדיק את ביטולן”.

נפסק שמדובר בעיקר בליקויים ואי סדרים אשר נפוצים בבחירות לרשויות מקומיות, נובעים ככל הנראה מלחץ העבודה ביום הבחירות, ואינם עולים לכדי “פגם חמור או פגיעה חמורה בסדרי הבחירות”.

עוד נפסק שלא הוכחה טענת מרמה או זיוף של קולות, וכי לא הוכח ברמה הנדרשת כי הפגמים “שיבשו את הליכי ההצבעה באופן שבו התוצאה אינה משקפת את רצון הבוחרים”.

בית המשפט הדגיש כי לשם פסילת הבחירות שרדו פגם חמור ופגיעה חמורה בגדרי הבחירות, דבר אשר לא הוכח במקרה זה.