יש לכם שאלות? פנו אלינו

נשמח לענות לשאלותיכם בנושא התמודדות עם רשויות המדינה וגופים שלטוניים שונים, הליכים משפטיים בתחום המינהלי והציבורי, או כל נושא משפטי אחר.

מומלץ לעיין בשאלות ובתשובות, שם תמצאו מענה לשאלות אשר נשאלנו בעבר.

שאלות ותשובות נפוצות

 • האם כל אחד יכול להגיש עתירה לבג”ץ בנושא ציבורי או עקרוני?

  בית המשפט העליון הכיר באפשרות של אדם פרטי לפעול כ”עותר ציבורי” ולהגיש עתירה לבג”ץ למען מטרה ציבורית כללית. בית המשפט נוטה לאפשר הגשת עתירות על ידי עותרים ציבוריים במקרים רבים. עם זאת, בית המשפט לא מאפשר זאת בכל המקרים – למשל בית המשפט עשוי שלא לאפשר זאת כאשר קיים בעניין נפגע ספציפי אשר נמנע מלפנות לבית המשפט.
 • כמה עולה הגשת עתירה לבג”ץ?

  הגשת עתירה כרוכה בתשלום אגרת בית משפט, אשר עומדת כיום על סך של 1,800 ₪. אפשר להתעדכן בתעריפי האגרות באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט, בכתובת http://elyon1.court.gov.il/heb/agrot/mishpat.htm.

  שכר הטרחה שיש לשלם לעו”ד עבור הגשת עתירה לבג”ץ תלוי בין היתר בנושא העתירה ובמורכבות התיק. לאחר שעורך הדין ייבחן את הסוגיה ואת הנתונים הרלבנטיים תקבלו הצעת שכר טרחה התואמת את המקרה הקונקרטי.

 • מתי מגישים עתירה לבג”ץ ומתי מגישים עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי?

  בית משפט לעניינים מנהליים מוסמך לדון בעניינים ספציפיים בהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש”ס-2000. התוספת לחוק מונה רשימה של כמה עשרות סוגי החלטות בהתאם להוראות חוק שונות, אשר בית המשפט לעניינים מנהליים מוסמך לדון בהן.

  כל עניין מנהלי אשר החוק לא העניק לבתי המשפט לעניינים מנהליים סמכות לעסוק בו, נדון בבג”ץ.

  באופן פורמלי לבג”ץ סמכות מקבילה לעסוק גם בעניינים שבסמכות בתי המשפט לעניינים מינהליים, אך בפסיקת בית המשפט נקבע עקרון לפיו אם קיימת סמכות בידי בית משפט שאינו בג”ץ, בג”ץ לא יתערב אלא במקרים חריגים.

 • אני עובד במוסד שנמצא בביקורת של מבקר המדינה וקיבלתי טיוטה של דו”ח הביקורת להתייחסות. הנהלת המוסד והיועץ המשפטי מטפלים בעניין. האם יש צורך שאקח גם עו”ד פרטי?

  לביקורת אישית (בשם או בתפקיד) בדו”ח מבקר המדינה עלולות להיות השלכות שליליות שונות – עד כדי פגיעה משמעותית בעתיד המקצועי ובמקרים מסוימים הדבר עלול להוביל לפתיחה בחקירה משטרתית.

  אם טיוטת הדו”ח כוללת ביקורת אישית מומלץ לקבל ייצוג ע”י עו”ד באופן עצמאי, ולא להסתפק על טיפול המוסד בעניין, מכמה סיבות: לעיתים הגוף המבוקר אינו מייחס חשיבות מספקת לביקורת ולדו”ח מבקר המדינה, ואינו משקיע את מירב המשאבים הנדרשים לשם התמודדות עם טיוטת דו”ח המבקר. בנוסף, הגוף המבוקר נדרש לעיתים לייצג עשרות ואף מאות בעלי תפקידים אשר פועלים במסגרתו ואשר דו”ח המבקר עלול להשליך עליהם, ובאופן טבעי המשאבים אשר יושקעו עבור כל אחד מן העובדים עשויים להיות מועטים. יש לקחת בחשבון גם שהאינטרסים של הגוף המבוקר אינם תמיד זהים לאינטרסים של בעל תפקיד כזה או אחר. למשל, הגוף המבוקר עשוי לתת חשיבות רבה לביקורת הכוללת על פעילותו, וחשיבות נמוכה לביקורת אישית על התנהלותו של בעל תפקיד כזה או אחר. למרבה הצער לעיתים אף המוסד או המשרד המבוקרים מעדיפים (או אדישים לכך) שהאשמה בליקויים שונים תיפול באופן אישי על בעל תפקיד מסוים.

 • מועצת הפסיכולוגים לא מכירה בהתמחות שעשיתי. בדקתי ולפי הנהלים שלהם הם צודקים. האם יש מה לעשות?

  העובדה שרשות מנהלית פועלת בהתאם ל”נהלים” או הנחיות הפנימיות אינה הופכת בהכרח את ההחלטה לתקינה או לגיטימית.

  יש לבחון, למשל, האם הרשות פעלה בהתאם לסמכויות שהוענקו לה בחוק ובתקנות. לעיתים מתברר שגוף שלטוני כלשהי קבע כללים, נתן הנחיות או קיבל החלטות באופן שחורג מהסמכות שניתנה לו מכוח החוק והתקנות.

  בנוסף, גם כאשר רשות כלשהי פועלת בהתאם לסמכות שניתנה לה עדיין עליה להפעיל בכל עניין שיקול דעת סביר וראוי. שיקול דעת סביר פירושו בין היתר התחשבות בכל נסיבות המקרה, הימנעות משיקולים זרים ועוד.

  כל רשות, כאשר היא מקבלת החלטות, מחויבת גם לקיים הליך מינהלי תקין. בין היתר עליה לפעול על פי ההליך שמותווה על ידי החוק, התקנות והכללים הרלבנטיים, וכן עליה לפעול בהתאם לעקרונות הכלליים של המשפט המינהלי.

  לכן, העובדה שהחלטה שהיא על פניו בהתאם ל”נהלים” אינה סוף הדרך, ויש לבחון את נסיבות המקרה בכללותו על מנת לראות האם וכיצד ניתן להתמודד עם ההחלטה.

 • האם חובה לשלוח מכתב של עו”ד לפני הגשת עתירה לבית המשפט?

  בית המשפט העליון קבע שלפני הגשת עתירה יש חובה למצות את ההליכים העומדים לרשות העותר. כלומר על העותר לפנות לרשות כנגדה בכוונתו לעתור ולתת לה הזדמנות להשיב לפנייתו. פנייה מיידית לבית המשפט ללא פניה מוקדמת לרשות עשויה להוביל לדחיית העתירה על ידי בית המשפט ללא בירורה.

  הפנייה לרשות לא חייבת להיעשות באמצעות מכתב של עו”ד, אך מכיוון שבמקרים רבים הפנייה המוקדמת לרשות היא למעשה הבסיס לעתירה שתוגש לאחר מכן לבית המשפט, ועל מנת להימנע מטענות על אי מיצוי הליכים כראוי – מומלץ להתייעץ עם עו”ד כבר בשלבים המוקדמים.

 • מה ההבדל בין ”בית משפט לעניינים מנהליים” לבין ”בית דין מנהלי”?

  בתי המשפט לעניינים מינהליים הם בתי המשפט המחוזיים, אשר הוסמכו לדון בעניינים מנהליים שונים אשר בעבר נידונו בבג”ץ. התחומים בהם מוסמכים בתי המשפט לעניינים מינהליים לדון מפורטים בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש”ס-2000.

  בנוסף לכך, קיימים בישראל גופים אשר יש להם על פי דין סמכויות שפיטה אך אינם בתי משפט. הם מכונים על פי רוב “ועדות ערר”, “ועדות ערעור” או “בתי דין” לעניינים שונים ומוגדרים “בתי דין מינהליים”, בהתאם לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב–1992, אשר מתווה את דרך הקמתם, ניהולם ואופן פעולתם.

 • הרשות הרלבנטית לא עונה לפניות במשך זמן ממושך. האם אפשר להגיש עתירה על אי מענה לפניות?

  כן, בהחלט אפשר להגיש עתירה במצב של אי-מענה לפניות. ככלל, החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי”ט-1958, קובע (בחריגים מסוימים) ש”נתבקש עובד הציבור, בכתב, להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם, אך לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הבקשה”. כאשר לא מתקבלת תשובה במשך זמן בלתי סביר בהתחשב בנסיבות ניתן להגיש עתירה לבית המשפט.

  אם בעקבות הגשת העתירה תתקבל תשובת הרשות, בית המשפט עשוי לחייב אותה בתשלום הוצאות לעותר, בהתאם לפסיקת בית המשפט לפיה “הגשת עתירה לבית משפט, המתחייבת לאחר שבמסגרת פניות חוזרות ונשנות לרשות בכתב לא ניתן מענה ענייני, מהווה תוצאה של מחדל מצד הרשות, ומן הראוי שהרשות תישא לפחות בחלק מן ההוצאות, אשר נגרמו בשל מחדלה, אם לא ניתן למחדל זה הסבר מניח את הדעת” (בג”ץ 10239/03 זלצר נ’ שר הפנים (30.5.04)).

שאל אותנו

שם*

אימייל*

טלפון

השאלה שלך